Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Helena Sobolová

primářka Neurologické oddělení I

tel: 558 309 511