Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Štěpán Rucki, CSc.

primář Dětské oddělení A

tel: 558 309 201


 

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.