Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Štěpán Rucki, CSc.

primář Dětské oddělení A

tel: 558 309 201