Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj



MUDr. Libor Gajdušek

lékař Interní oddělení II