Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Zuzana Hotová

primářka Porodní oddělení