Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvojMUDr. Josef Kučera

zástupce primáře Chirurgické oddělení III