Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinnosti od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobním údajů a volném pohybu těchto údajů. S ohledem na výše uvedené Nařízení, je potřebné, abyste udělili písemný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nezbytných pro vedení Vaší karty v klientském systému nemocnice

Souhlas můžete udělit přímo v lékárně nemocnice, kde Vám pro tento účel budou předloženy potřebné listiny. Pokud souhlas neudělíte, není možné dále zpracovávat Vaše osobní údaje, kdy tyto budou anonymizovány v našem informačním systému, a Váš původní souhlas bude skartován.  Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, pokračování v klientském programu již nebude možné.


  

Moravskoslezska sestra 2018 webbaner 1024x234ob