Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Nenalezen obor

Dětské centrum operační léčby

Předoperační příprava

Ve stacionáři probíhá předoperační vyšetření dětí, které podstupují operační zákrok. Ve spolupráci s ostatními specialisty zajišťujeme komplexní péči při zákrocích z oboru dětské chirurgie, traumatologie, ortopedie, plastické chirurgie, ORL u dětí a dospívajících.

Předoperační a pooperační péče je zajištěna dětskými lékaři na standardních lůžkách popř. na dětské JIP. Kontakty na jednotlivé ambulance spolupracujících specialistů jsou:

Chirurgická ambulance: tel. 558 309 444
(operace tříselné a pupeční kýly, drobné chirurgické zákroky a jiné)

Ortopedická ambulance: tel. 558 309 487
(artroskopie, ortopedické vývojové vady)

Ambulance plastické chirurgie (MUDr. Martin Brzuchanski): tel. 558 309 231
- operace vývojové vady zevního chlapeckého genitálu (hypospadie), vývojové vady ruky – syndaktylie, polydaktylie, velké vrozené pigmentové postižení kůže, vrozené hemangiomy a jiné.

Ambulance ORL pro děti (MUDr. Mieczysław Szwarc): tel. 558 309 504
- řešení problémů, jako nedoslýchavost, poruchy dýchání nosem, dlouhotrvající rýma, opakované záněty středního ucha a jiné.

 
 
06 Laktační poradnaLaktační poradna

Provozní doba:      Po, St, Pá od 8 – 14 hod.
Pro objednání nebo dobrou radu volejte kdykoli novorozenecké odd. 558 309 215 nebo 732 606 953.

Naše certifikované laktační poradkyně poradí při:
- bojkotu kojení
- růstových spurtech
- nedostatečné laktaci
- neefektivním sání
- neklidu nebo spavosti dítěte
- bolestivém kojení

Laktační poradna spolupracuje s logopedy (provádí tzv. orofaciální stimulaci) a rehabilitací (fyzioterapie).

 

Dětské rehabilitační centrum

Rehabilitace:
Po - Pá od 6:30 do 13:30 hod.

Logopedie:
Pondělí, pátek - dle objednání

 

Dětské rehabilitační centrum pracuje v týmu: fyzioterapeut, logoped a dětská sestra v laktační poradně. Využíváme Vojtovy metody, cvičení dle Bobath konceptu, senzomotorickou stimulaci a orofaciální stimulaci.

Zaměřujeme se především na poruchy ve vývoji novorozenců, kojenců a dětí předškolního věku. V rámci fyzioterapie provádíme komplexní vyšetření pohybového aparátu a zhodnocení pohybového režimu dítěte.

U některých dětí konzultujeme s logopedem orofaciální vývoj (funkci nervů a svalů v oblasti úst a tváře), a dle výsledků vyšetření navrhujeme individuální přístup v rehabilitační léčbě.

U starších dětí se v terapii zaměřujeme na zlepšení držení těla, na cvičení koordinace, cvičení plochonoží, dechovou rehabilitaci, řešení poúrazových stavů, na péči po odstranění adenoidní vegetace.

Naší snahou je vytvořit individuální a zároveň komplexní multioborový terapeutický přístup, jehož cílem je zaučit a motivovat rodiče ke cvičení v domácím prostředí, vést je ke správné stimulaci dítěte, a tím přispět k všestrannému rozvoji dítěte.

 

 
 
06 Fyzioterapie 1 06 Fyzioterapie 4 06 Logopedie3