Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
Ceník placených služeb

Administrativní výkony

potvrzení, výpisy z chorobopisu, fotokopie zdravotnické dokumentace a.j.

C1001 Potvrzení o zdravotním stavu vystavené na základě zdravotnické dokumentace bez provedení vyšetření pacienta 250 Kč
C1002 Poskytnutí informací a vyřízení žádosti, podání námitek ohledně nakládání s osobními údaji - za každou načatou půlhodinu práce (poplatek je vybírán jen u neodůvodněných, nepřiměřených či opakovaných žádostí) 140 Kč
C1004 Fotokopie zdravotnické dokumentace (příprava dokumentace + fotokopie první stránky 230 Kč
C1005 Fotokopie zdravotnické dokumentace - každá další stránka 2,40 Kč
C1006 Opis zdravotnické dokumentace - za 1-5 stran 140 Kč
C1007 Výpis ze zdravotnické dokumentace - za 1-5 stran 280 Kč
C1009 Poplatek za nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pod dohledem zdravotnického pracovníka za každou započatou hodinu 240 Kč
C1014 Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovny s použitím zdravotnické dokumentace 500 Kč
C1016 Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 100 Kč
C1018 Služby lékařské knihovny - poplatek za registraci externího uživatele 242 Kč
C1019 Služby lékařské knihovny - poplatek za meziknihovní výpůjční službu 121 Kč
C1020 Přístup na portál pacienta Nemocnice Třinec,p.o. 200 Kč

Výkony, které nesouvisí s léčebně preventivní péčí

služby pro nastávající rodiče, umělé přerušení těhotenství, ubytování a stravování osob doprovázejících pacienta, umístění pacienta na nadstandardním pokoji

C2001 Psychoprofylaktické přednášky 8 lekcí 750 Kč
C2002 Psychoprofylaktické přednášky 1 lekce 150 Kč
C2003 Cvičení těhotných 8 lekcí 750 Kč
C2004 Cvičení v bazénu 8 lekcí 750 Kč
C2005 Cyklus psychoprofylaktických přednášek včetně cvičení těhotných, cvičení v bazénu a přípravy na hypnoporod 2000 Kč
C2006 Jednotlivá lekce cvičení, cvičení v bazénu nebo příprava na hypnoporod 100 Kč
C2007 Příprava na hypnoporod - 8 lekcí 750 Kč
C2011 Pořízení fotografie plodu z UZ vyšetření 61 Kč
C2012 Pořízení videozáznamu z UZ vyšetření 190 Kč
C2028 Miniinterupce s celkovou anestezií včetně předoperačního vyšetření 3300 Kč
C2029 Interupce s hospitalizací a celkovou anestezií včetně předoperačního vyšetření 5300 Kč
C2030 Vypálení rentgenového snímku pro pacienta 80 Kč
C2041 Doprovod nad rámec léčebné péče - průvodce hospitalizované osoby starší 6 let - celodenní pobyt včetně noclehu bez stravy 345 Kč
C2046 Doprovod nad rámec léčebné péče - průvodce hospitalizované osoby starší 15 let nebo osoba po provedeném zákroku bez indikace k hospitalizaci - celodenní pobyt včetně noclehu bez stravy 710 Kč
C2050 1 den pobytu na nadstandardním poporodním pokoji (v ceně je případný pobyt hosta u rodičky bez stravování) 680 Kč
C2051 1 den pobytu na nadstandardním poporodním pokoji (v ceně kalkulace je případný pobyt hosta rodičky bez stravování) včetně 50 % slevy pro zaměstancne Nemocnice Třinec, p.o. 345 Kč
C2052 Celodenní stravování doprovodu nebo hosta na nadstndardním poporodním pokoji 138 Kč
C2053 Snídaně (dieta č.3-racionální) doprovodu nebo hosta na nadstandardním poporodním pokoji 27,6 Kč
C2054 Oběd (dieta č.3-racionální, včetně výběru) doprovodu nebo hosta na nadstandardním poporodním pokoji 69 Kč
C2055 Večeře (dieta č.3-racionální) doprovodu nebo hosta na nadstandardním poporodním pokoji 41,4 Kč
C2060 1 den pobytu na pokoji s nadstandardním vybavením 300 Kč
C2061 1 den pobytu na pokoji s nadstandardním vybavením včetně 50% slevy pro zaměstnance Nemocnice Třinec, p.o. 150 Kč
C2062 1 den pobytu na pokoji s nadstandardním vybavením na oddělení rehabilitace 170 Kč
C2063 1 den pobytu na pokoji s nadstandardním vybavením na oddělení rehabilitace včetně 50 % slevy pro zaměstancne Nemocnice Třinec,p.o. 85 Kč
C2065 Využití možnosti výběru oběda z denní nabídky dalších dvou jídel (nabídka stejná, jako pro zaměstnance NT). Tato možnost platí pouze pro pacienty hospitalizované na nadstandardním pokoji a klienty placených výkonů na oddělení plastické chirurgie 50 Kč
C2070 Odběr krve ke stanovení hladiny alkoholu 100 Kč
C2071 Vyšetření osoby pro podezření z požití alkoholu včetně odběru krve 700 Kč
C2072 Vyšetření osoby při podezření z požití alkoholu při odmítnutém odběru krve 652 Kč
C2082 Uložení zesnulého v chladicím boxu - sazba za 1 den 300 Kč
C2083 Aplikovaná fyzioterapie - 1 den praxe na akreditovaném pracovišti 370 Kč
C2084 Aplikovaná fyzioterapie - kazuistika (kontrola a hodnocení 1 ks závěrečné praktikantské práce) 310 Kč
C2085 Poplatek za stáž na akreditovaném pracovišti - 1 den 370 Kč
C2090 1 den pobytu na lůžku na stanici sociálních lůžek (bez stravování)- vícelůžkový pokoj 200 Kč
C2095 zrušeno 0 Kč
C2096 1 den pobytu na lůžku na stanici sociálních lůžek (bez stravování)- jednolůžkový pokoj 210 Kč
C2091 Celodenní stravování klientů stanice sociálních lůžek 170 Kč
C2092 Snídaně a přesnídívka (stanice sociálních lůžek) 45 Kč
C2093 Oběd a svačina (stanice sociálních lůžek) 78 Kč
C2094 Večeře (stanice sociálních lůžek) 47 Kč
C2086 Poplatek za stáž na akreditovaném pracovišti 1 týden (každý započatý) 1000 Kč
C2087 Poplatek za stáž na akreditovaném pracovišti - 1 měsíc 3500 Kč
C2027 Miniinterupce podáním látky přerušující těhotenství včetně kontrolního vyšetření lékařem 3300 Kč
C2088 Školení KPR (kardiopulmolární resuscitace) zaměstnance jiného subjektu 300 Kč
C2026 Aplikace přípravku RHESONATIV u Rh negativních pacientek při umělém přerušení těhotenství, které není hrazeno ze zdrav.pojištění 692 Kč
C2100 Služby patologie: GYNEKOLOGIE - Mikroskopické vyšetření materiálu odebraného při kyretáži nebo hysteroskopii (mimo dg O00-O08) 1361 Kč
C2101 Služby patologie: GYNEKOLOGIE - Mikroskopické vyšetření materiálu odebraného při kyretáži mimo dg O00-O08) 645 Kč
C2102 Služby patologie: GASTROENTEROLOGIE - Mikroskopické vyšetření materiálu odebraného při gastroskopii 2134 Kč
C2103 Služby patologie: GASTROENTEROLOGIE - Mikroskopické vyšetření materiálu odebraného při kolonokopii 2198 Kč
C2104 Služby patologie: UROLOGIE - Mikroskopické vyšetření punkční biopsie prostaty C5667 Kč

Zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, vyžádná zdravotní péče

očkování, zdravotní výkony, vyšetření

C3006 Očkování proti klíšťové encefalitidě pro děti - 1 aplikace 1039 Kč
C3107 Očkování proti klíšťové encefalitidě pro dospělé - 1 aplikace 1147 Kč
C3008 Očkování proti vzteklině - 1 aplikace 739 Kč
C3009 Očkování proti vzteklině - trojnásobná aplikace 2217 Kč
C3010 Očkování proti meningokokovému zánětu mozkových blan - jednorázové balení přípravku Meningococcal polysacharide A+C 655 Kč
C3011 Očkování proti virové hepatitidě typu A - dospělí 1459 Kč
C3012 Očkování proti virové hepatitidě typu A - dvojnásobná aplikace 2918 Kč
C3013 Očkování proti virové hapatitidě typu A - děti 1195 Kč
C3014 Očkování proti virové hepatitidě typu A - děti - dvojnásobná aplikace 2390 Kč
C3015 Očkování proti virové hepatitidě typu B - 1 aplikace 1147 Kč
C3016 Očkování proti virové hepatitidě typu B - trojnásobná aplikace 3441 Kč
C3018 Kombinované očkování proti hepatitidě typu A a B pro dospělé 2047 Kč
C3019 Očkování proti tyfu 895 Kč
C3026 Očkování proti pneumokokové infekci 823 Kč
C3032 Očkování proti chřipce - aplikace injekce INFLUVAX 428 Kč
C3033 Očkování proti meningokokové infekci typu C 1135 Kč
C3108 Očkování proti žluté zimnici 1485 Kč
C3048 Očkování proti chřipce - apikace injekce VAXIGRIP 428 Kč
C3005 Preventivní mamografické vyšetření - obě strany (bez nároku na úhradu ze zdravotního pojištění 300 Kč
C3029 Zhotovení ortopantomogramu (opg) 260 Kč
C3030 Zhotovení telerentgenového snímku lbi 255 Kč
C3070 Magnetická rezonance - děti - vyšetření mozku bez podání kontrastní látky 3609 Kč
C3071 Magnetická rezonance - děti - vyšetření mozku s podáním kontrastní látky 6456 Kč
C3072 Magnetická rezonance - děti - anestezie a hospitalizace při výkonech C3070 a C3071 4287 Kč
C3073 Magnetická rezonance - angiografie 3934 Kč
C3060 Sonografické vyšetření obou prsů 233 Kč
C3020 Vyšetření na HIV 1+2 454 Kč
C3021 Vystavení certifikátu pro HIV 50 Kč
C3052 Vyšetření krevní skupiny 247 Kč
C3053 Průkazy antigenů viru hepatitid (HBsAg) 318 Kč
C3054 Stanovní protilátek proti antigenům viru hepatitid (Anti-HCV) 457 Kč
C3055 Syfilis - průkaz protilátek nepřímou hemaglutinací 100 Kč
C3056 Syfilis - netroponoemový vyhledávací test na syfilis s vizualizovaným antigenem (RRR) 120 Kč
C3036 Předoperační vyšetření u placených služeb u osob do 40 let věku 1515 Kč
C3037 Předoperační vyšetření u placených služeb u osob do 40 let věku včetně EKG vyšetření, je-li lékařem indikováno 1689 Kč
C3038 Předoperační vyšetření u placených služeb u osob nad 40 let věku včetně EKG vyšetření a RTG hrudníku 1922 Kč
C3050 Spirometrie (k předoperačnímu vyšetření u placených služeb) 357 Kč
C3045 Vstupní prohlídka zaměstnance Nemocnice Třinec (cena platná od 1.9.2013 500 Kč
C3051 Edukace nutričním terapeutem 200 Kč
C3057 Rhinoplastika vybočeného zevního nosu - ORL 4000 Kč
C3109 Očkování proti japonské encefalitidě - aplikace injekce IXIARO 3451 Kč
C3061 Laparoskopická chromopertubace a dianostická hysteroskopie (v ceně je předoperační vyšetření, výkon a hospitalizace) 13200 Kč
C3062 Diagnostická hysteroskopie (v ceně je předopreační vyšetření, výkon a hospitalizace) 5600 Kč
C3085 Provedení sterilizace u žen - k uvedené ceně je nutno připočíst předoperační vyšetření 15200 Kč
C3101 Magnetická rezonance mozku nebo páteře bez podání kontrastní látky 3610 Kč
C3102 Magnetická rezonance mozku včetně angiografie 7544 Kč
C3103 Magnetická rezonance mozku včetně podání kontrastní látky 6740 Kč
C3104 CT vyšetření bez podání kontrastní látky 1434 Kč
C3106 CT vyšetření s podáním kontrastní látky 2501 Kč
C3110 Vakcinace proti choleře - aplikace DUCORAL (suspenze k pití) 2334 Kč
C3111 poradenská služba v oblasti cestovní medicíny - konzultace s lékařem, není-li součástí placené služby očkování (sazba za každou započatou půlhodinu) 240 Kč
C3112 Očkování proti meningokovému onemocnění typu A,C,W135,Y konjugovanou čtyřdruhovou vakcínou MENVEO 1747 Kč
C3114 Očkování proti pneumokokům polysacharidovou konjugovanou vakcínou PREVENAR 13 1843 Kč
C3115 Umístění dítěte na lůžkovém dětském oddělení na žádost sociálního odboru Městského úřadu Třinec 0-12 hodin 403 Kč
C3116 Umístění dítěte na lůžkovém dětském oddělení na žádost sociálního odboru Městského úřadu Třinec 13-24 hodin 805 Kč
C3117 Prohlídka lékařem před umístěním dítěte na lůžkovém dětském oddělení na žádost Městského úřadu Třinec 173 Kč
C3124 Léčebná aplikace aktivního kyslíku - ozónoterapie 1000 Kč
C3118 Potvrzení o bezinfekčnosti - Vyšetření hepatitidy typu B (HBsAg) 343 Kč
C3119 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření hepatitidy typu C 503 Kč
C3120 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření MRSA 105 Kč
C3121 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření na svrab 67 Kč
C3122 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření TBC ze sputa 511 Kč
C3123 Potvrzení o bezinfekčnosti - vyšetření TBC ze sputa v případě pozitivního výsledku 852 Kč
C3130 Operace nosní přepážky (operacja przegrady nosowej) 11808 Kč
C1131 Odstranění nosních mandlí (Usunięcie migdałka nosogardlowego) 12613 Kč
C1132 Tonzilektomie - odstranění krčních mandlí (Usunięcie migdałków) 16724 Kč
C3133 Aplikace přípravku Hyalobarrier gel Endo 1x10 ml k prevenci nebo snížení tvorby pooperačních srůstů v oblasti břicha a pánve při gynekologické laparoskopické operaci 3120 Kč
C3134 PERIODICKÁ prohlídka zaměstnance jiného subjektu 350 Kč
C3135 MIMOŘÁDNÁ prohlídka zaměstnance jiného subjektu 403 Kč
C3136 VSTUPNÍ nebo VÝSTUPNÍ prohlídka zaměstnance jiného subjektu 403 Kč
C3137 Použití harmonického skalpelu (CO2 laseru) radiofrekvence při ORL zákroku: plastická úprava měkkého patra (uvulopalatoplastika), somnoplastika kořene jazyka, tonsillotomie a koagulace nosních skořep 1500 Kč
C3138 PEPtest - detekce pepsinu pomocí "laterál flow device" 750 Kč
C3142 Očkování proti pásovému oparu 5311 Kč
C3143 Očkování proti záškrtu,tetanu, dávivému (černému) kašli 1015 Kč
C3144 Očkování proti záškrtu, černému kašli, obrně a tetanu 1531 Kč
C3145 Očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím 1555 Kč
C3146 Očkování proti planým neštovicím 1891 Kč
C3147 Vyšetření CRP na dětské pohotovosti 100 Kč
C3148 Zavedení středoušní ventilační trubice (1 strana) jako doplnění jiného současně prováděného výkonu 991 Kč
C3150 Očkování proti tyfu bez vyšetření lékařem (aplikováno současně s jinou vakcínou) 683 Kč
C3151 Očkování proti klíšťové encefalitidě vakcínou Encepur - pro děti - 1 aplikace 1027 Kč
C3152 Očkování proti klíšťové encefalitidě vakcínou Encepur - pro dospělé - 1 aplikace 1171 Kč
C3153 Doplatek za podaný léčivý přípravek FERINJECT aktuální nákupní cena vč. DPH snížená o úhradu VZP Kč
C3113 Zdravotní prohlídky nad rámec zdravotního pojištění (vyšetření internistou, EKG, ECHO, vyšetření moče a krevního obrazu) 808 Kč
C3154 Očkování proti virové hepatitidě typu B bez vyšetření lékařem (aplikováno současně s jinou vakcinou)- 1 aplikace 935 Kč
C3155 Doplatek za použití plazmatické koblační sondy u výkonu odstranění krčních a nosních mandlí 8200 Kč
C3156 Odstranění nosních mandlí za použití plazmatické koblační sondy - cena sondy je započtena v ceně výkonu (Usunicie migdalka nosogardlowego za pomoca koblacji plazmatycznej) 16367 Kč
C3157 Tonzilektomie - odstranění krčních mandlí za pomocí plazmatické koblační sondy - cena sondy je zahrnuta v ceně výkonu. (Usunucie migdalkow podniebiennych za pomoca koblacji plazmatycznej) 16015 Kč
C3158 Očkování proti Meningokoku typu B 3289 Kč

Výkony plastické chirurgie

C4001 Odborné vyšetření plastickým chirurgem nad 30 min 500 Kč
C4002 Hospitalizace 1 den 1500 Kč
C4003 Excize jedné léze v obličeji 720 Kč
C4004 Excize léze v obličeji - druhá a každá další 370 Kč
C4005 Excize jedné léze 370 Kč
C4006 Excize druhé a každé další léze 260 Kč
C4007 Xantelasma 2300 Kč
C4008 Odstranění léze, tetováže, nad 2 cm 2800 Kč
C4014 Operace horních převislých víček 7700 Kč
C4015 Operace dolních převislých víček 8900 Kč
C4016 Operace nosu 24000 Kč
C4017 Operace odstálého boltce - 1 strana 5800 Kč
C4018 Operace odstálých ušních boltců 9500 Kč
C4019 Operace ptózy obličeje (face-lift) v lokální anestezii 32000 Kč
C4020 Modelační operace prsou cirkumaleolární 24800 Kč
C4021 Zvětšovací operace prsou (v ceně nejsou zahrnuty implantáty a elastické pooperační prádlo) 19100 Kč
C4022 Operace převislého břicha - bez posunu pupku 22200 Kč
C4023 Liposukce břicha 13700 Kč
C4024 Liposukce boků a stehen 16100 Kč
C4025 Liposukce paže bez redukce kůže 7400 Kč
C4026 Liposukce paže s redukcí kůže - jedna strana 10600 Kč
C4027 Liposukce podbradku 9400 Kč
C4028 Doplňková liposukce k opreaci jedna lokalizace do 200 cm2 2600 Kč
C4031 Rozšiřování červeně rtů - chirurgická metoda v lokální anestezii 12700 Kč
C4033 Smluvní výkon specifikovaný lékařem 100 Kč
C4034 Smluvní výkon specifikovaný lékařem 500 Kč
C4035 Smluvní výkon specifikovaný lékařem 1000 Kč
C4036 Nastřelování naušnic 300 Kč
C4037 Celková anestezie k face-liftu - do 3 hodin 5100 Kč
C4038 Liposukce vnitřních stehen 11100 Kč
C4039 Modelace paží excizemi chirurgicky - jedna strana 11100 Kč
C4040 Modelace vnitřních stehen - chirurgicky 22200 Kč
C4041 Celková anestezie k liposukci - do 2 hodin 4100 Kč
C4042 Modelační operace prsou se svislou jizvou (tzv.metoda Le Jour) 30000 Kč
C4043 Zmenšovací a modelační operace prsou (metoda Skoog) 36000 Kč
C4044 Operace převislého břicha - s posunem pupku bez řešení diastázy 30000 Kč
C4045 Operace převislého břicha - s posunem pupku + řešení diastázy či pupeční hernie 36000 Kč
C4046 Mikroskopické vyšetření resekce prsu (cena za 1 prs) 2090 Kč
C4047 Mikroskopické vyšetření kožní excize s mateřským znaménkem 730 Kč
C4000 Odborné vyšetření plastickým chirurgem do 30 min 300 Kč

Zabiegi chirurgii plastycznej

C4002 Pobyt w szpitalu 1 dzień 1500 Kč
C4003 Wycięcie jednego defektu skóry na twarzy 720 Kč
C4004 Wycięcie defektu skóry na twarzy - drugi i każdy następny 370 Kč
C4005 Wycięcie jednego defekt skóry 370 Kč
C4006 Wycięcie drugiego i każdego następnego defektu skóry 260 Kč
C4007 Żółtak 2300 Kč
C4008 Usunięcie defektu skóry, tatuażu, powyżej 2 cm 2800 Kč
C4014 Operacja zwisających powiek górnych 7700 Kč
C4015 Operacja zwisających powiek dolnych 8900 Kč
C4016 Plastyka nosa 24000 Kč
C4017 Plastyka odstającej małżowiny ucha - 1 strona 5800 Kč
C4018 Korekcja odstających uszu 9500 Kč
C4019 Face-lifting twarzy w znieczuleniu miejscowym 32000 Kč
C4020 Operacja modelowania biustu okołosutkowa 24800 Kč
C4021 Zabieg powiększenia biustu (cena nie obejmuje implantów i elastycznej bielizny pooperacyjnej) 19100 Kč
C4022 Abdominoplastyka – Plastyka brzucha bez przenoszenia pępka 22200 Kč
C4023 Liposukcja brzucha 13700 Kč
C4024 Liposukcja bioder i ud 16100 Kč
C4025 Liposukcja ramion bez redukcji skóry 7400 Kč
C4026 Liposukcja ramienia z redukcją skóry - jedna strona 10600 Kč
C4027 Liposukcja podbródka 9400 Kč
C4028 Uzupełniająca liposukcja do zabiegu, jedna lokalizacja do 200 cm2 2600 Kč
C4031 Powiększanie warg - metoda chirurgiczna w znieczuleniu miejscowym 12700 Kč
C4033 Zabieg kontraktowy określony przez lekarza 100 Kč
C4034 Zabieg kontraktowy określony przez lekarza 500 Kč
C4035 Zabieg kontraktowy określony przez lekarza 1000 Kč
C4037 Znieczulenie ogólne do zabiegu face-liftingu - do 3 godzin 5100 Kč
C4038 Liposukcja wewnętrznej strony ud 11100 Kč
C4039 Modelacja ramion poprzez wycięcie skóry metodą chirurgiczną - jedna strona 11100 Kč
C4040 Modelacja wewnętrznej strony ud - chirurgicznie 22200 Kč
C4041 Znieczulenie ogólne do liposukcji - do 2 godzin 4100 Kč
C4042 Operacja podniesienia i powiększenia biustu w kszałcie tzw. klucza (metoda Le Jour) 30000 Kč
C4043 Operacja pomniejszenia i modelowania biustu (metoda Skoog) 36000 Kč
C4044 Abdominoplastyka – Plastyka brzucha z przeniesieniem pępka – bez opatrzenia rozstępu mięśni brzucha (przepukliny kresy białej) 30000 Kč
C4045 Abdominoplastyka – Plastyka brzucha z przeniesieniem pępka + operacja rozstępu mięśni brzucha (przepukliny kresy białej, pępka) 36000 Kč
C4000 Badanie specjalistyczne przez chirurga plastycznego poniżej 30 min 300 Kč

Léčebná rehabilitace

C6001 Vstupní vyšetření lékařem 350 Kč
C6002 Kontrolní vyšetření lékařem 175 Kč
C6004 Mobilizace, měkké techniky, nácvik autoterapie (30minut) 150 Kč
C6005 Individuální cvičení dle Mojžíšové (30min) 150 Kč
C6006 Reflexní cvičení dle Dr.Vojty (45min) 350 Kč
C6007 Perličková iritační koupel (20min) 150 Kč
C6009 Přísadová relaxační koupel (20min) 150 Kč
C6010 Vířivá koupel horní, dolní končetiny (10min) 100 Kč
C6015 Klasická masáž částečná (25min) 170 Kč
C6021 Magnetoterapie 60 Kč
C6024 Biolampa 45 Kč
C6025 Lymfatická masáž přístrojová (45min) 200 Kč
C6026 Parafinový zábal (20min) 60 Kč
C6027 Solux (15min) 40 Kč
C6031 Reflexní segmentová masáž (30min) 200 Kč
C6034 Vodní uhličitá koupel (20min) + zábal 130 Kč
C6035 Whirpool (15min) 30 Kč
C6039 Bazén - volné plavání s dohledem (60 min) 60 Kč
C6040 Pronájem celého bazénu + whirpool (60min) 400 Kč
C6043 Rázová vlna 300 Kč
C6045 Whirpool (15min) - cena za 5 koupelí 155 Kč
C6046 Tejp malý - patní ostruha, tenisový loket, entezopatie, paréza nervus peroneus, nervus radialis, nervus ulnaris 75 Kč
C6047 Tejp střední - ramenní kloub, hlezenní kloub, achilova šlacha 120 Kč
C6048 Tejp velký - kolenní kloub 175 Kč
C6049 Vodní uhličitá koupel (20 min) + zábal - permanentka na 5 vstupů 500 Kč
C6A00 Balíček FKSP A: lymfatická masáž přístrojová (35 minut) 200 Kč
C6B00 Balíček FKSP B: vodní uhličitá koupel (25minut) + zábal 200 Kč
C6C00 Balíček FKSP C: masáž lávovými kameny 200 Kč
C6D00 Balíček FKSP D: whirpool a klasická masáž 200 Kč
C6050 Cvičení SM systém 15 minut 120 Kč
C6051 Cvičení SM systém 15 minut - permanentka na 5 cvičení - zvýhodněná cena 500 Kč
C6052 Masáž lávovými kameny (30min) 200 Kč
C6E00 Balíček FKSP E: cvičení SM systém (posílení hlubokého stabilizačního systému)cyklus 6 cvičení po 1 hodině ve skupině 3 osob 800 Kč
C6F00 Balíček FKSP F:cvičení zaměřené na zmírnění dopadu stereotypu pohybů vykonávaných při plnění pracovních povinností pro skupinu 3-5 osob z jednotlivých pracovišť NT (4 x po 1 hodině na oddělení rehabilitace, případně na konkrétním pracovišti dotyčné skupiny) 920 Kč
C6053 Plynové injekce - cena za 1 lokalitu 40 Kč
C6054 Laseroterapie - skener, jednotlivá aplikace 70 Kč
C6055 Laseroterapie - skener, balíček 6 aplikací 400 Kč
C6056 Laseroterapie - skener, balíček 10 aplikací 650 Kč
C6057 Laseroterapie - sonda, 1 minuta 20 Kč

Výkony kožní ambulance

C8049 Elektrokoagulace jedné léze na obličeji a krku 120 Kč
C8050 Elektrokoagulace stopkatých fibromů na krku (do 10 minut) 240 Kč
C8051 Elektrokoagulace stopkatých fibromů na krku (nad 10 minut) 310 Kč
C8052 Elektrokoagulace jedné léze na trupu a končetinách 131 Kč
C8100 Podpaží - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 849 Kč
C8101 Lýtka (obě) - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1490 Kč
C8102 Nohy (celé a obě) - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 2490 Kč
C8103 Horní ret - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 699 Kč
C8104 Dolní ret - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 500 Kč
C8105 Brada - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1200 Kč
C8106 Tváře - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 999 Kč
C8107 Čelo, spánky - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 300 Kč
C8108 Korekce obočí - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 500 Kč
C8109 Uši - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 300 Kč
C8110 Okolí prsních dvorců - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 500 Kč
C8111 Horní končetiny (obě) - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1900 Kč
C8112 Předloktí - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 900 Kč
C8113 paže, ramena - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1200 Kč
C8114 Třísla - bikiny - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1200 Kč
C8115 Třísla komplet včetně bikin - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 2099 Kč
C8116 Podbřišek - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 701 Kč
C8117 Hrudník - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 2200 Kč
C8118 Záda - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 3900 Kč
C8119 Balíček 1: podpaží + třísla (komplet) - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 1990 Kč
C8120 Balíček 2: podpaží + třísla (komplet) + lýtka - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 2990 Kč
C8121 Balíček 3: podpaží + třísla (komlet) + nohy(obě a celé) - laserová permanentní epilace - odstranění cibulek 3991 Kč
C8122 Kryolipolýza - cena za jednotku výkonu 990 Kč
C8123 Ošetření frakčním laserem - cena za jednotku výkonu II 150 Kč
C8124 Ošetření cévním laserem - cena za jednotku výkonu II 150 Kč
C8125 Ošetření frakčním laserem - cena za jednorku výkonu I 100 Kč
C8126 Ošetření cévním laserem - cena za jednorku výkonu I 100 Kč
C8127 Laserová permanentní epilace - laserové odstranění cibulek PODPAŽÍ (u pacientek objednaných po 1.8.2013) 849 Kč
C8128 Laserová permanentní epilace - laserové odstranění cibulek HORNÍ RET (u pacientek objednaných po 1.8.2013) 699 Kč
C8129 Laserová permanentní epilace - laserové odstranění cibulek BRADA (u pacientek objednaných po 1.8.2013) 1200 Kč
C8130 Laserová permanentní epilace - laserové odstranění cibulek UŠI (u pacientek objednaných po 1.8.2013) 300 Kč
C8131 Kryalizace obličeje - bez zdravotní indikace 100 Kč
C8132 Kryalizace trupu - bez zdravotní indikace 150 Kč

Specifické zdravotní výkony prováděné na dožádání orgánů státní správy

P 0100 Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon) 107,7 Kč
P 0200 Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) 324,3 Kč
P 0300 Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon) 347,3 Kč
P 0400 Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem) 249,6 Kč
P 0500 Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 301,3 Kč
P 0600 Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkoholu (cílené vyšetření lékařem) 649,8 Kč
P 0700 Odběr žilní krve osoby při podezření z požití anebo podání návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) 51,8 Kč
P 08a0 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouška (stanovení těkavých redukujících látek) 93,2 Kč
P 08b0 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - specifické stanovení plynovou chromatografií (specifické stanovení ethanolu) 610,7 Kč
P 0900 Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem) 249,6 Kč
P 1000 Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření gynekologem) 347,3 Kč
P 1100 Vystavení lék. zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 107,7 Kč
P 1200 Vystavení lék. zprávy o možnosti dalšího pobytu těh. ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 107,7 Kč
P 1300 Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lék. zprávy (cílené vyšetření lékařem) 249,6 Kč
P 1400 Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem) 410,6 Kč
P 1500 Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem) 249,6 Kč
P 1600 Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem) 410,6 Kč
S 0100 Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízením soudem (administrativní úkon) 107,7 Kč
S 0200 Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace) 324,3 Kč
S 0300 Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízením soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu (podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození) 659,5 Kč
S 0400 Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízením soudem (cílené vyšetření lékařem) 249,6 Kč
S 0500 Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízením soudem (opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození) 968,3 Kč
S 1200 Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) 51,8 Kč
S 1300 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouška (stanovení těkavých redukujících látek) 93,2 Kč
F 0100 Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (cílené vyšetření všeobecným chirurgem) 449,7 Kč
F 0200 Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (rtg kostí a kloubů končetin + administrativní úkon) 411,7 Kč
F 0300 Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny (cílené vyšetření praktickým chirurgem + administrativní úkon) 449,7 Kč
F 0400 Vyšetření osoby z důvodu kontroly protézy očního bulbu za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu (cílené vyšetření oftalmologem + administrativní úkon) 449,7 Kč
F 0500 Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů (trg žalůdku a duodena + administrativní úkon) 967,2 Kč
F 0600 Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů (rtg vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon) 1392,7 Kč
F 0700 Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením tlustého střeva pri podezření na přítomnost cizích předmětů (cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) 449,7 Kč
F 0800 Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na přítomnost drog (cílený imunochemický záchyt drog a léčiv + administrativní úkon) 693,5 Kč
F 0900 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi Widmarkova zkouška (stanovení těkavých redukujících látek) 93,2 Kč
F 0901 Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - specifické stanovení plynovou chromatografií (specifické stanovení ethanolu plynovou chromatografií) 610,7 Kč
F 1000 Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření praktickým lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 301,3 Kč
F 1100 Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu (cílené vyšetření lékařem) 649,8 Kč
F 1200 Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze žíly u dospělého) 51,8 Kč
F 1300 Nezbytná administrativní činnost lékaře (administrativní úkon) 107,7 Kč
F 1400 Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 107,7 Kč
F 1500 Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku (cílené vyšetření lékařem) 249,6 Kč
F 1600 Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku (cílené vyšetření lékařem) 249,6 Kč
F 1700 Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku (cílené vyšetřeí gynekologem) 347,3 Kč
F 1800 Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 107,7 Kč
F 1900 Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním (administrativní úkon) 107,7 Kč
F 2000 CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů bez použití kontrastní látky (CT vyšetření bez použití kontrastní látky + administrativní úkon) 1558,3 Kč
F 2001 CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů s použitím kontrastní látky (CT vyšetření těla s podáním kontrastní láky per.os,event.per rectum + administratnivní úkon) 1728,5+ cena kontrastní látky Kč
V 0200 Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění občana do zařízení sociálních služeb (podrobný výpis z dokumentace) 324,3 Kč
V 0300 Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociální právní ochrany dětí (administrativní úkon) 107,7 Kč
V 0400 Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdrav. dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné) 107,7+ doporučené poštovné Kč
V 0500 Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem s odborným zaměřením pro účely zaměstnanosti na základě spec. vyšetřovacích metod (zvlášť účtovaných) (cílené vyšetření odborníkem v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny) 491,1 Kč
V 0700 Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro účely zaměstnanosti provedené ergoterapeutem(individuální ergoterapie základní) 280,6 Kč
V 0800 Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti (cílené neurologické vyšetření) 491,1 Kč
V 0900 Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) (vyšetření elektroencefalogramem) 821,1 Kč
V 1000 Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení elektroencefalogramu) 479,6 Kč
V1100 Vydání potvrzení o dačasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon) 107,7 Kč
V1200 Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení na žádost uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon) 107,7 Kč

Ceník transfúzních přípravků

0007901 Plná krev 1421 Kč
0007905 Erytrocyty 1421 Kč
0007917 Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované 2177 Kč
0007956 Erytrocyty deleukotizované u lůžka včetně filtru (použití bed-side filtru) 2806 Kč
0207921 Plazma čerstvá zmražená pro klinické použití 1224 Kč
0507946 Plná krev pro autotransfúzi 869 Kč

Evropská unie - aplikace nařízení 1408/71 a 574/72

E 0100 Vyjádření lékaře na tiskopise E213 (komplexní vyšetření lékařem + 4 x administrativní úkon) 1378,9 Kč
E 0200 Vyjádření lékaře na tiskopise E 116 - k formuláři E 107, E 112 (S2), E 115, E 123 (DA1) E 202, pokud není požadováno )vyšetření pacienta (podrobný výpis z dokumentace) 324,3 Kč
E 0301 Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři - dospělí a děti nad 6 let) k formuláři E 404, E 407, E 406F pokud je požadováno vyšetření pacienta k formuláři E 107 - bod 8 Lékařská zpráva přiložena formuláři E 112(S2) - bod 4 Zpráva od našeho ošetřujícího lékaře formuláři E 123 - bod 4 Zpráva našeho ošetřujícího lékaře formuláři E 202 - bod 10.1 a 10.2 Viz. Přiložená lékařská zpráva (cílené vyšetření + 2x administrativní úkon) 455,4 Kč
E 0302 Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři - děti do 6 let) k formuláři E 404, E 407, E 406F pokud je požadováno vyšetření pacienta k formuláři E 107 - bod 8 Lékařská zpráva přiložena formuláři E 112(S2) - bod 4 Zpráva našeho ošetřujícího lékaře formuláři E 123 - bod 4 Zpráva našeho ošetřujícího lékaře formuláři E 202 - bod 10.1 a 10.2 Viz. Přiložená lékařská zpráva (cílené vyšetření + 2x administrativní úkon) 615,3 Kč
E 0400 Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu občana zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno (podrobný výpis z dokumentace) 324,3 Kč
E 0500 Vyjádření lékaře (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu občana pro potřeby formulářů E 202 - dodatečná stránka č. 1 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404) E 203 - dodatečná stránka č. 2 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404) E 204 - dodatečná stránka č. 1 - bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404) - dodatečná stránka č. 3 - bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyšetření lékaře) E 302 - bod 4.1 (administrativní úkon) 107,7 Kč
E 0600 Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné) 107,7+ doporučené poštovné Kč

Ceník za praní prádla

Zprostředkování vyprání prádla - cena za 1 kg pro smluvní partnery (cena vč. DPH bez manipulačního poplatku platná od 1.1.2017) 35,62 Kč

Ceník za pronájem posluchárny

Pronájem celé posluchárny (oba sály + kuchyňka) do 4 hodin (zde uvedená cena je bez DPH) 420 / 1 hod Kč
Pronájem celé posluchárny oba sály + kuchyňka) nad 4 hodiny (zde uvedená cena je bez DPH) 1750 / 1 den Kč
Pronájem posluchárny - velký sál do 4 hodin (zde uvedená cena je bez DPH) 250 / 1 hod Kč
Pronájem posluchárny - velký sál nad 4 hodiny (zde uvedená cena je bez DPH) 1120 / 1 den Kč
Pronájem posluchárny - malý sál do 4 hodin (zde uvedená cena je bez DPH) 100 / 1 hod Kč
Pronájem posluchárny - malý sál nad 4 hodiny (zde uvedená cena je bez DPH) 500 / 1 den Kč
Pronájem posluchárny - kuchyňka do 4 hodin (zde uvedená cena je bez DPH) 100 / 1 hod Kč
Pronájem posluchárny - kuchyňka nad 4 hodiny (zde uvedená cena je bez DPH) 500 / 1 den Kč

Ceník parkovného

Vjezd do areálu s výjezdem do 30-to minut Bezplatně Kč
Vjezd do areálu nad 30 minut za každou započatou hodinu 30 Kč
Celoroční vjezd pro zaměstnance 600 Kč
Celoroční vyhrazené parkování pro zaměstnance 4200 Kč
Parkovací karta k celoročnímu vjezdu (platí pro zaměstnance NT pracující na DPP a DPČ a zaměstnance subjektů v nájemním smluvním vztahu k NT) 100 Kč
Vjed pro dárce krve a pro personál lékařské pohotovostní služby (LPS) Bezplatně Kč

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona 106/1999 Sb.

C1017 Náklady spojené s vyhledáváním v dokumentaci (za každou započatou půlhodinu práce odborného referenta) + náklady na použitý materiál 117 Kč
materiál fotokopie A4 jednostranná (vč.papíru) 2,30 Kč
materiál Fotokopie A4 oboustranná (včetně papíru) 4,24 Kč
materiál Fotokopie A3 jednostranná (včetně papíru) 4,60 Kč
materiál Fotokopie A3 oboustranná (včetně papíru) 8,59 Kč
materiál CD ROM nosič 8,36 Kč
materiál obálka bublinková, typ D5 7,11 Kč
materiál obálka C6 0,33 Kč
materiál obálka C5 0,56 Kč
materiál obálka B4 1,75 Kč
materiál papír kancelářský 1 ks 0,15 Kč
poštovné Poštovné dle ceníku poštovních služeb Kč

Ceník mytí vozidel zaměstnanů NT v mycím boxu NT

Vlastnoruční mytí vozidel zaměstnanců 90 Kč
Mytí karosérie vozidel zaměstnanců pracovníkem dopravy 150 Kč
Mytí karosérie a čelního skla vozidel zaměstnanců pracovníkem dopravy 180 Kč
Mytí karosérie, čelního skla a interiéru vozidel zaměstnanců pracovníkem dopravy 250 Kč
 

Moravskoslezska sestra 2018 webbaner 1024x234ob