Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
Dárci krve, kteří navštívili Maďarsko, Rumunsko, Peloponés a severní Itálii musí být na 4 týdny vyřazeni z dárcovství.
Důvodem je zvýšené riziko přenosu infekce WNV (West Nile Virus).
Pobytem se rozumí alespoň jedna strávená noc v dané oblasti.
Předpokládaná platnost doporučení je do 31. 10. 2018.
Vzhledem k tomu, že jde o doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství, musíme toto akceptovat.

Moravskoslezska sestra 2018 webbaner 1024x234ob