Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

P1080765I v letošním roce, u příležitosti 22. ročníku celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, navštívili naší nemocnici skauti, kteří nabízeli tradiční žluté kytičky. Edukovali i letáčkem, ve kterém Liga veřejnosti objasňuje problematiku rakoviny tlustého střeva a konečníku a především důležitost preventivního vyšetření, které v mnoha případech zachraňuje život.

Liga proti rakovině Prahe děkuje všem dárcům. Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu projektů nádorové prevence, pomoc onkologickým pacientům, na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum.

Moravskoslezska sestra 2018 webbaner 1024x234ob