Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Velikost sítě

 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 831 fyzický počet 989, počet lůžek 450.
 • Dvě oddělené serverovny propojené 10Gb optickými kabely
 • 12 bloků propojených 1Gb optickými kabely
 • Všechny bloky mají duální trasy (Spanning Tree)
 • 7 fyzických serverů
 • 20 virtuálních serverů
 • 2 x 2 virtuální nody VMware
 • V celé síti máme 330 počítačů
 • 238 stanic s NIS MEDEA
 • 650 uživatelů v NIS MEDEA (126 lékařů)
 • 20 stanic s Helios Green (NORIS)
 • 220 stanic má plný přístup na Internet, 380 uživatelů má e-mail
 • zdrava firma vzp
 • Ipex logo
 • Logo kosmetika trinec
 • Logo hotel Vitality