Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Umístění oddělení
1. podlaží třípodlažní budovy (společně s rehabilitačním oddělením ve 2. a 3. podlaží)

 • laboratoř virových markerů
 • laboratoř imunohematologická I, II
 • laboratoř předodběrová
 • laboratoř kontroly jakosti
 • homologní odběry (běžné odběry a aferetické odběry plazmy = dárci), autologní odběry (pacienti)
 • hematologická ambulance

2. suterén monobloku

 • hematologická ambulance (v prostorách Klinických laboratoří)
 
Odběry krveTelefonní kontakty
558 309 625 - Laboratoř imunohematologická I, II
558 309 628 - Laboratoř virových markerů
558 309 627 - Evidence dárců
558 309 624, 616 - Hematologická ambulance

Základní charakteristika oddělení

Hematologicko-transfúzní oddělení, které je významným článkem nemocničního komplementu, poskytuje své služby lékařům a pacientům regionu Třince a Jablunkova. Postavení tohoto oddělení je v rámci našeho zdravotnického zařízení výjimečné tím, že poskytuje své služby nejen klinickým pracovištím našeho zdravotnického zařízení, ale i klinikům Nemocnice Podlesí, a.s. a praktickým a odborným lékařům spádové oblasti.
Stran odběrů plazmy z plné krve a aferetické plazmy, které jsou určené k frakcionaci ve firmě BAXTER, spolupracuje s Transfúzní službou, a.s., Šumperk. Od 01.02.2014 rovněž na našem oddělení zpracováváme běžné odběry a autotransfúze odebrané v odběrovém středisku Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku (OS HTO FM). 
Jeho činnost je různorodá. Provádí se zde analýzy krevních vzorků, mikroskopické hodnocení nátěrů periferní krve, punktátů kostní dřeně, poskytuje se péče hematologicky a onkohematologicky nemocným pacientům a v neposlední řadě se provádí odběry plné krve se zpracováním na erymasu a plazmu a aferetické odběry plazmy u dárců pro potřeby pacientů či u samotných pacientů pro jejich vlastní potřebu, tzv. autotransfuze. Z tohoto důvodu se oddělení člení na:

 1. Skladování odebrané krveúsek laboratorní, který zahrnuje práci v pěti laboratořích:
  • laboratoř imunohematologická I, II
  • laboratoř virových markerů
  • laboratoř předodběrová (slouží pouze pro potřeby dárcovství krve)
  • laboratoř kontroly jakosti (slouží pro potřeby interní kontroly kvality vyrobených transfuzních přípravků)
 2. úsek ambulantní
 3. úsek transfuzní
 
Transfuzní úsek oddělení podléhá pravidelným auditům inspektory Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze a Baxter Healthcare SA, Rakousko. Oddělení je rovněž držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL a klinická část oddělení podléhá pravidelným auditům SAK ČR.
 
 
 

Spektrum vyšetření
Škála prováděných vyšetření na Hematologicko-transfúzním oddělení odpovídá úrovni okresního pracoviště a požadavkům kliniků.

Laboratoř virových markerů provádí (pondělí až pátek – denní směna):  

 • vyšetření HBsAg, anti-HCV, HIV-1,2, Syfilis

Laboratoř imunohematologická provádí (denně po dobu 24 hodin):

 • vyšetření krevní skupiny v systému AB0 Rh (D)
 • vyšetření přímého antiglobulinového testu
 • screening antierytrocytárních protilátek
 • vyšetření kompatibility transfuzních přípravků obsahujících erytrocyty

Odběr krveÚsek transfuzní – mimo jiné provádí:

 • odběry plné krve - úterý (max. 15-20 dárců + na výzvu dle požadavků kliniků), pátek – nutno se předem objednat
 • aferetické odběry plazmy – pondělí, úterý, čtvrtek – nutno se předem objednat
 • autologní odběry krve (= autotransfuze) – středa – nutno se předem objednat

Hematologická ambulance – mimo jiné provádí:

 • sternální punkce s následným mikroskopickým hodnocením nátěrů kostní dřeně
 • nátěry periferní krve s následným mikroskopickým hodnocením
 • trepanobiopsie

 

Oddělení je vybaveno moderními přístroji a analyzátory.
V roce 2014 bylo provedeno 38570 vyšetření v laboratoři imunohematologické, 43509 vyšetření v laboratoři virových markerů. Bylo odebráno 4180 odběrů plné krve, 2201 aferetických odběrů plazmy a 193 autotransfuzí a z OS HTO FM zpracováno 2466 běžných odběrů a 379 autotransfuzí.

 • zdrava firma vzp
 • Ipex logo
 • Logo kosmetika trinec
 • Logo hotel Vitality